True Flight Archery

True Flight Archery

Sporthal De Menterne Julianaplein 1 9649 BX Muntendam
Door verhoging zaalsporttarieven Mogelijk problemen voor zaalsportclubs M-G HOOGEZAND Het is niet uitgesloten dat er enige problemen ontstaan bij zaalsportverenigingen in de gemeente Midden-Groningen. Daar houdt hetcollege van B en W serieus rekening mee. Bij de op handen zijnde bezuinigingen van rond de drie miljoen euro, waar de gemeenteraad volgende maand haar fiat aan zal geven, gaat het ook duurder worden voor de zaalsportverenigingen. De tarieven van de huur van gymzalen en sporthallen gaan namelijk om hoog met meer dan tien procent. Zoals vorige week gemeld vallen de financiële tegenslagen voor deze gemeente, mede door ontoereikend geld vanuit Den Haag, nog hoger uit en komen die uit op zo’n drie miljoen euro voor dit jaar. B en W zeggen in hun toelichting bij de verhoging van de sporttarieven: “De tarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties worden verhoogd met 13 procent in verband met de lage kostendekkendheid. Die kostendekkendheid is voor de buitensport acht procent van de kostprijs en voor de binnensport is dat vierentwintig procent. Maar de verhoging van de tarieven zal, aldus het college, naar verwachting weinig negatieve effecten hebben. “Mogelijk zal een aantal verenigingen stoppen als gevolg van de hogere tarieven, of de hogere lasten worden doorbelast aan de leden middels hogere contributies, aldus het gemeentebestuur in haar toelichting rond de ombuigingsvoorstellen. Zij geeft overigens toe dat de bezuinigingen op de sport met de verhoging van de tarieven niet stroken met de eigen ambities van deze gemeente op het gebied van gezondheid en sportstimulering. Wethouder Erik Drenth, die naast financiën ook de sport in zijn portefeuille heeft, denkt overigens dat het met het omvallen van (zaalsport)verenigingen niet zo’n vaart zal lopen. Drenth: „De tarieven voor de verenigingen van gymzalen gaan van 9 euro naar 10,17 en voor de sporthallen van 27 naar 30,51 euro. We hebben hogere lasten die doorbelast kunnen worden en het kost de gemeente veel meer dan dat we nu doorberekenen aan de verenigingen. En negentig procent van de kosten betaalt de gemeente alsnog om de sport te stimuleren. We investeren als gemeente heel veel om de inwoners in beweging te houden.” Verenigingen zullen, aldus Drenth, mogelijk genoodzaakt zijn om de huur door te berekenen in hun contributie aan de leden. Of dat zal leiden tot massaal stoppen van die clubleden en mogelijk als gevolg daarvan ook stoppen van verenigingen, zegt Drenth te betwijfelen. De wethouder zegt desgevraagd dat het gemeentebestuur dat dan ook beter niet op papier had kunnen zetten.
True Flight Archery
Door verhoging zaalsporttarieven Mogelijk problemen voor zaalsportclubs M-G HOOGEZAND Het is niet uitgesloten dat er enige problemen ontstaan bij zaalsportverenigingen in de gemeente Midden-Groningen. Daar houdt hetcollege van B en W serieus rekening mee. Bij de op handen zijnde bezuinigingen van rond de drie miljoen euro, waar de gemeenteraad volgende maand haar fiat aan zal geven, gaat het ook duurder worden voor de zaalsportverenigingen. De tarieven van de huur van gymzalen en sporthallen gaan namelijk om hoog met meer dan tien procent. Zoals vorige week gemeld vallen de financiële tegenslagen voor deze gemeente, mede door ontoereikend geld vanuit Den Haag, nog hoger uit en komen die uit op zo’n drie miljoen euro voor dit jaar. B en W zeggen in hun toelichting bij de verhoging van de sporttarieven: “De tarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties worden verhoogd met 13 procent in verband met de lage kostendekkendheid. Die kostendekkendheid is voor de buitensport acht procent van de kostprijs en voor de binnensport is dat vierentwintig procent. Maar de verhoging van de tarieven zal, aldus het college, naar verwachting weinig negatieve effecten hebben. “Mogelijk zal een aantal verenigingen stoppen als gevolg van de hogere tarieven, of de hogere lasten worden doorbelast aan de leden middels hogere contributies, aldus het gemeentebestuur in haar toelichting rond de ombuigingsvoorstellen. Zij geeft overigens toe dat de bezuinigingen op de sport met de verhoging van de tarieven niet stroken met de eigen ambities van deze gemeente op het gebied van gezondheid en sportstimulering. Wethouder Erik Drenth, die naast financiën ook de sport in zijn portefeuille heeft, denkt overigens dat het met het omvallen van (zaalsport)verenigingen niet zo’n vaart zal lopen. Drenth: „De tarieven voor de verenigingen van gymzalen gaan van 9 euro naar 10,17 en voor de sporthallen van 27 naar 30,51 euro. We hebben hogere lasten die doorbelast kunnen worden en het kost de gemeente veel meer dan dat we nu doorberekenen aan de verenigingen. En negentig procent van de kosten betaalt de gemeente alsnog om de sport te stimuleren. We investeren als gemeente heel veel om de inwoners in beweging te houden.” Verenigingen zullen, aldus Drenth, mogelijk genoodzaakt zijn om de huur door te berekenen in hun contributie aan de leden. Of dat zal leiden tot massaal stoppen van die clubleden en mogelijk als gevolg daarvan ook stoppen van verenigingen, zegt Drenth te betwijfelen. De wethouder zegt desgevraagd dat het gemeentebestuur dat dan ook beter niet op papier had kunnen zetten.